GEM Internship Program 2022

Updated: November 16, 2022 Deadline to apply: December 15, 2022

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Sinh viên khối ngành Công nghệ thông tin
 • Ngôn ngữ tham gia: Java, .NET, Python, PHP, Frontend, Android, iOS, Tester
 • GPA từ 2.5/4 trở lên
 • Đảm bảo thời gian thực tập tối thiểu 20h/tuần

THỜI GIAN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 • 15/11/2022 - 08/12/2022: Nhận hồ sơ và thi tuyển
 • 19/12/2022 - 30/12/2022: Tuần lễ hội nhập văn hóa và đào tạo định hướng
 • 03/01/2023 - 10/03/2023: Tham gia vào dự án, làm đồ án dưới hướng dẫn của chuyên gia các bộ phận
 • 13/03/2023 - 17/03/2023: Tuần lễ bế giảng và phỏng vấn tuyển dụng sau thực tập

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Được hưởng trợ cấp và các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
 • Hỗ trợ trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp
 • Được đào tạo chuyên môn trong quá trình tham gia vào các dự án thực tế
 • Được tham gia các hoạt động sự kiện của công ty
 • Chứng nhận hoàn thành chương trình thực tập
 • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Gửi CV ứng tuyển qua email: Tuyendung@gemvietnam.com theo tiêu đề: GEM - GIP 2022 - Họ tên
 • Thông tin liên hệ: (84) 24 6 666 6100 (BP Tuyển dụng)